Kontaktoplysninger for Arentsminde Idrætsforening 

Fælles kontakt mail: arentsmindeif1899@gmail.com
Næstformand: Leif Johansen  
Kasserer: Bjarne Pedersen
Mobil: 2888 9424
e-mail: 
bparentsminde@hotmail.com
 
Sekretær: Femke Sonderen
Mobil: 2530 3757
e-mail:
femke_sonderen@hotmail.com
Punkter til dagsorden sendes til Femke.
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mette Hansen
Mobil: 2859 6333
e-mail:
jonashansen25@live.dk
 
Annette Jensen
Mobil: 6048 8675
e-mail:
annje@hotmail.dk
 
Steffen Henriksen
Mobil: 6168 3832
e-mail:
henriksen_8@hotmail.com
 
Peter Guldhammer
Mobil: 6022 9823
e-mail:
peterguldhammer@yahoo.dk
 
Ansvars opgaver
Fodboldsenior: Bjarne, Peter & Steffen
Petanque: Julie
Ungdomsklub: Mette og Femke
Børneyoga: Annette
Badminton: Peter 
Gymnastik: Annette
Sommerfestudvalg: Alle i bestyrelsen

Indkøb af varer til kiosk: Peter
              

Hjemmeside: Femke
Informationer, billeder og andet sendes til Femke, som sørger for, at opdatere hjemmesiden.
             
 Koncert: Leif Johansen. 98238129
               Lise-Lotte Johansen. 40881178
               Fritz Pedersen. 98238615
               Mette Vinter Pedersen. 20971613

Repræsentanter i ØAH-hallens bestyrelse:
Jens Sørensen
Mette Hansen
Fritz Pedersen
Bjarne Pedersen
 
Repræsentant i Arentsminde kulturcenter "Skolen"`s bestyrelse:
Bjarne Pedersen 

 
Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333