Klubbens historie

 Arentsminde Idrætsforening blev i 1929 stiftet på resterne af Arentsminde Gymnastikforening. Da alle de gamle protokoller er borte, har man længe troet, at Arentsminde Gymnastikforening var stiftet i 1904, nemlig det ældste man hidtil har kunnet dokumentere.

Men bedst som forberedelserne til 100 års jubilæet er i fuld gang, dukker en gammel protokol op fra det gamle Arentsminde forsamlingshus, hvor det fremgår at Gymnastikforeningen har haft aktiviteter tilbage til 19/11 – 1899. Arentsminde Idrætsforening, har til trods for disse oplysninger, dog fastholdt at holde 100 års jubilæum i november 2004, idet man ikke vil gå glip af så rund en begivenhed.

Den første aktivitet i klubben var gymnastik, som foregik i Arentsminde forsamlingshus, siden kom der fodbold til. Det foregik i starten på en mark i Skovengene nord for byen. Det blev siden flyttet ned ved siden af kirken, hvorefter det i 1929 blev flyttet til nuværende stadion på Røgildvej, hvor der blev bygget klubhus i 1937. Men da der hverken var vand eller varme i klubhuset, blev alle aktiviteter flyttet til Langeslund skole først i 1960’erne, og klubhuset blev revet ned.
De første år på skolen, havde AIF blot et` omklædningsrum til rådighed, siden fulgte et klublokale i kælderen.

I 1978 indvies en tilbygning til skolen med yderligere et omklædningsrum samt et klublokale.
I  2007 fik AIF  en yderligere udvidelse af klubhuset med  tre nye omklædningsrum, større klublokale, mødelokale, depot og cafeteria. De to tidligere og utidssvarende omklædningsrum blev omdannet til computerrum og depot. En længe tiltrængt udvidelse, til gavn for de mange aktiviteter i byen.
I 2011 blev Langeslund skole nedlagt og omdannet til Arentsminde kulturcenter "Skolen" med det formål at stille faciliteter og lokaler til rådighed for byens foreninger og borgere.

Først i 1972 blev der installeret lysanlæg på træmaste på stadion i Arentsminde, et kæmpe fremskridt for fodboldspillerne. Lysanlægget blev i 1982 skiftet ud med et mere tidssvarende på stålmaste på den nye træningsbane øst for skolen.

Arentsminde Idrætsforening har igennem tiderne haft mange forskellige aktiviteter på programmet, såsom gymnastik, fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, atletik, volleyball, petanque og aerobic. Af andre ikke-sportslige aktiviteter kan nævnes ungdomsklub, dilettant, bankospil, klubaftner, sommerrevy samt sommerfest med et væld af arrangementer. Af sportslige aktiviteter er fodbold den største i AIF, godt fulgt af petanque og badminton.

Af sportslige højdepunkter kan nævnes damefodbolden, som kom på programmet i 1972. Holdet rykkede i 1974 op i serie 1, og i 1976 i Jyllandsserien, hvor de spillede til og med 1982.
Damesenior blev igen kredsvinder i 1992 i samarbejde med naboklubben ØHIK, hvor de sikrede klubben det første og hidtil eneste Jyske mesterskab. Damejunior-holdet blev kredsvinder i 1974 i DGI-regi, og blev samme år landsmester.
Herresenior spillede i serie 4 i 1968, 1975-77 og igen i 2006-2009. I 2010 og 2011 i serie5.  2012  i serie 4. i 2013 og 2014 i serie 5. I foråret 2015 igen serie 4, og i efteråret 2015 i serie 3.

Det sportslige bedste år i klubbens historie er 1976, hvor serie 1 damer rykkede op i Jyllandsserien, Damejunior blev landsmester og Herresenior rykkede op i serie 4. Herrejunior blev nr. 2 i Junior B. Klubben havde dette år ikke færre end 13 fodboldhold i forskellige rækker.

Af profiler i Arentsminde Idrætsforening kan nævnes klubbens første formand, Niels ”Post” Pedersen, Chr. Andersen (Bageren), Bøgild Hyllested, der i 35 år var en ivrig leder af gymnastikken, Aksel Vad, der i 1960’erne gjorde en kæmpe indsats for fodbolden, senior såvel ungdom. Harry Jensen er nok den person, der har betydet mest for klubben, idet han har været klubbens kasserer siden 1969. Harry Jensen har sideløbende med kassererposten været dameseniortræner i flere perioder, bl.a. da holdet rykkede op i Jyllandsserien. Harry Jensen er for sin store indsats i klubben blevet hædret med JBU’s Sølvnål, DBU’s Sølvnål, og som en af de få, DIF’s Ærestegn. I 2013 udnævnt til "Årets idrætsleder i Jammerbugt kommune 2013". Harry stoppede som kasserer på generalforsamlingen d. 10. feb. 2016. 

Arentsminde Idrætsforening er hvert år arrangør af en Sommerfest, hvor der afholdes Kommunemesterskab i fodbold (Brovst kommune), (Efter kommunesammen-lægningen, Sparekassen Vendsyssel cup) og en kæmpefest, hvor den meget kendte Arentsminde Revy opføres.

I 2004 blev der anlagt en ny og flot petanquebane på 6x15 meter ved skolen, idet banen som borgerfoeningen havde anlagt i 2001 på legepladsen på Hanbovej  var blevet for lille, ligesom der også manglede  toilet og klublokaler. De nye faciliteter blev en kæmpe succes, så allerede i 2008 blev banen udvidet til 15x30 meter og 2009 blev der sat lysanlæg op, således at der nu spilles året rundt hvis ellers vejret tillader. (Læs mere under petanquens historie på denne hjemmeside). 

AIF havde i 2012 Herresenior i serie 4 og 6, Damesenior 7-mands, samt  5 ungdomshold, badminton, gymnastik, bordtennis, petanque, samt en stor ungdomsklub, i alt ca. 300 medlemmer.

 
Til sommerferien 2011 blev Langeslund skole og fritidsordning lukket af Jammerbugt kommune. Det har haft den betydning at medlemstallet i AIF er faldet til 160 i 2013 og der kun er et enkelt ungdomshold tilbage.
 
Den 28. november 2013, blev Harry Jensen hædret med Jammerbugt Kommunes "lederpris". Prisen tildeles en leder indenfor det frivillige Børne og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune som påskønnelse for stabilt, dygtigt og initiativrigt idrætslederarbejde med børn og unge. Prisen blev overrakt af borgmester Mogens Gade og formanden for folkeoplysnings udvalget Per Christensen på "Bratskov". Harry Jensen blev indvalgt i AIF.s bestyrelse den 20 januar 1965, blev valgt til kasserer i 1969 og stoppede i 2016. Harry trådte ud af AIFs bestyrelse i 1991 efter 26 år. Han har været træner og holdleder i fodbold, badminton og petanque. Bestyrelsesmedlem i Ø.A.H. hallen i 14 år. Kasserer i Brovst idrætssamvirke i 8 år. Medlem af fritidsnævnet i Brovst Kommune i en periode i halvfjerdserne, medlem af folkeoplysnings udvalget i en periode i Brovst Kommune og i den første periode i Jammerbugt Kommune.
Indbrud 2014:
Natten til d. 13. oktober, blev der tilføjet et trist kapitel til AIF´s historie. Den nat var der indbrud i klubhuset, hvor terrassedøren blev slået i stykker, flere døre og skabe blev ødelagt. Det værste var dog, at 2 glasmontre med pokaler var blevet slået i stykker og mange gamle pokaler med gravering var forsvundet. Det er et stort tab for foreningen, da det er noget af klubbens DNA (historie) der er væk, helt tilbage fra omkring 1920-30erne. Sagen blev anmeldt til politi og forsikring.
Søndag d. 26. oktober ringede politiet til formanden (Bjarne) at pokalerne var fundet, og kunne afhentes hos politiet i Aarhus. Bjarne kørte derned og fik 32 stk med hjem, samt 2 stk låg, så der mangler stadig 2 til 3 stk pokaler. Der er ud fra billedmatriale lavet tro kopier af to pokaler, idet de har stor affektionsværdi for klubbens nuværende spillere.
Den 8. januar, er glasmontrene blevet repareret og dermed blev der alligevel en god slutning. Pokalerne er nu på plads i pokalskabene igen.

Den 18. okt. 2014 vinder Arentsminde herresenior serie 4 3-2 over Brovst/Øhik og sikrer sig kredsmesterskabet i serie 5 og oprykning til serie 4.

Den 8. juni 2015 vandt Arentsminde kvinder c8m kredsmesterskabet.

Den 19. juni 2015 vandt Arentsminde serie 4 med 3-2 over Aabybro i forårets sidste kamp og sikrer dermed kredsvinder og oprykning til serie 3 for første gang i klubbens historie. Kampen blev overværet af 115 tilskuere. Efter to halvsæsoner i serie 3 rykkede holdet igen ned og spillede derfor i serie 4 i efteåret 2016 hvor det blev nummer 3. 
Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333