smiley  Generalforsamling  smiley
 


AIF afholdt onsdag den 22. feb. ordinær generalforsamling i klubbens lokaler.

Formand Bjarne S. Pedersen bød de 15 fremmødte velkommen. Hans Skole blev valgt til dirigent, hvorefter bestyrelsen beretning (se under beretning) blev oplæst.
Kasserer Julie Thomsen fremlagde regnskabet, der balancerer med 450663 kr med et underskud på 5833 kr hviket hovedsageligt skyldes investering af rækværk på stadion.
 

Valgt til bestyrelsen blev Stine Hyllested for en etårig periode og Peter Guldhammer. Julie Thomsen og Leif Johansen blev genvalgt. Formand  Bjarne Pedersen ønskede ikke genvalg.

Valgt til supleanter blev Rikke Simonsen og Kristoffer Henriksen.
Som bilagskontrollant blev Jette Kjelgård genvalgt.

Under eventuelt takkede Julie Thomsen, Bjarne Pedersen for sin indsats for klubben. 

 
Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333