Velkommen til

Arentsminde Idrætsforening 

 


Ordinær generalforsamling
den. 2/2 2020 kl. 9.30 i klublokalet
Dagsorden:

Velkomst
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab v/kassereren.
  4. Ændring af vedtægter.
  5. Valg til bestyrelsen. (hvis punkt 4 vedtages: valg af 1 bestyrelsesmedlem).(Hvis punkt 4 forkastes: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer)På valg er Steffen Henriksen, Stine Hyllested og Bjarne S. Pedersen
  6. Valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor. På valg er Peter Eriksen
  8. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
  9. Eventuelt. 
Efterfølgende årsregnskab er kontrolleret og i overensstemmelse med AIF's vedtægter.
Vi har stikprøvevis foretaget bilagsrevision. Der er ikke i øvrigt ikke foretaget revision.
Der er ikke foretaget lageroptælling eller lavet periodeopgørelser.

'

Arentsminde Idrætsforening er en forening med fokus på det sociale især for de lokale. Foreningen ligger i Jammerbugt Kommune cirka 25 km. nordvest for Aalborg. 

Vi er en lille social flerstrenget klub med fodbold, petanque, udendørs håndbold og fitness, badminton, yoga og en ungdomsklub på programmet. Vi har intentioner om at udvikle os for at følge med byens og omegnes efterspørgsel. 

Adresse:
Langeslund Allé 4, Arentsminde
9460 Brovst

Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333