Ordinær Generalforsamling afholdes
onsdag d. 21. februar 2018 kl. 20.00 i Kulturcenteret

 

Dagsorden:

  1. Velkomst.

  2. Valg af dirigent.

  3. Bestyrelsens beretning v/formanden.

  4. Regnskabet v/kassereren.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Mette Hansen, Rikke Kjeldsen, Stine Rendbæk Hyllested.

  1. Valg af to suppleanter.

  2. Valg af bilagskontrollant:

På valg er Peter V. Eriksen

  1. Indkomne forslag 5 dage før til bestyrelsen.

  2. Eventuelt.

Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333