Ordinær Generalforsamling afholdes
søndag d. 17 februar 2019 kl. 10.00 i Kulturcenteret.Vi glæder os til at se dig.  

Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning v/formanden.

 4. Regnskabet v/kassereren.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af to suppleanter.

 7. Valg af bilagskontrollant

 8. Indkomne forslag

 9. Eventuelt.


  Referat af ordinær genrelforsamling: 

  En fin velkomst blev holdt af Julie Thomsen, hvor der blev budt alle 20 opmødte deltagere velkommen. Peter Mikkelsen blev valgt til dirigent. Formand Julie Thomsen aflagde bestyrelsens beretning og kasserer Bjarne Pedersen aflagde regnskabet, som viste et underskud på 9504 kr. 
  Til bestryrelsen blev Leif Johansen genvalgt medens Christine Simonsen, Kristina Algren, René Hansen og Bjarne Pedersen blev nyvalgt. 
  De øvrige i bestyrelsen er Femke Sonderen og Steffen Henriksen. 
  Bestyrelsen konstituerede sig med leif Johansen som formand. Christine Simonsen som næstformand, Femke Sonderen som sekretær og Bjarne Pedersen som kaserer. 
  Desuden blev der sat enkelte navne på de fleste udvalg i foreningen. 
  Jette Kjeldgaard er valgt til revisor. 
  Der var ingen nye indkomne forslag. 

   

Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333