Ordinær Generalforsamling afholdes
søndag d. 17 februar 2019 kl. 10.00 i Kulturcenteret.Vi glæder os til at se dig.  

Dagsorden:

  1. Velkomst.

  2. Valg af dirigent.

  3. Bestyrelsens beretning v/formanden.

  4. Regnskabet v/kassereren.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af to suppleanter.

  7. Valg af bilagskontrollant

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt.

Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333