smiley  Bestyrelsens beretning  smiley
 
Beretning til generalforsamlingen for år 2016

År 2016 var sædvanen tro et år med mange aktiviteter i Arentsminde idrætsforening. Også et år med store investeringer. Vi var aktive indenfor fodbold, petanque, badminton, gymnastik og ungdomsklub. Aif havde i alt 150 medlemmer. Aif var i 2016 arrangør af sommerfest, tre petanquestævner samt medarrangør af Brovstmessen.
Klubbens sportslige resultater var for fodboldens vedkommende en tilbagegang idet herresenior serie 3  i foråret blev nummer 8 og sidst i rækken med 4 point og dermed nedrykning efter blot et år i serie 3 I efteråret lykkedes at vende bøtten og holdet sluttede som nr. 3 med 27 point og var med i oprykningskampen indtil sidste runde.
Herresenior 7 m i c-rækken blev nr. 3 med 19 point i foråret og nr. 3 med 15 p. I efteråret.
Damesenior 7 m i c-rækken blev nr. 5 med 6 point i foråret.
Indendørs: Herresenior A 5. pl. 10 point og række B nr. 6 med 6 point.
Petanque: AIF havde 4 hold tilmeldt i DGI`s turneringer:
A-rækken AIF 2 blev nr. 2 med 41 point.
AIF 5 blev nr. 2 med 35 point.
B-rækken: AIF 3 nummer 1 med 36 point og dermed oprykning til A-rækken.
AIF 4 blev nr. 5 med 28 point.
AIF vandt desuden Nordjysk mesterskab i double v/ Anne-Grethe og Niels Jørn Søborg.
Nordjysk mesterskab indendørs i double v/ Annette og Bent Højbak.
Jammerbugtmesterskabet v/ Grethe og Nels Andersen 
Kimbrermesteskabet i sekstete med Annette og Bent Højbak, Anne Grethe og Niels Jørn Søborg samt Nels og Grethe Andersen på holdet.
AIF har således igen 6 vandrerpokaler stående i ”Skabet” som så skal forsvares her i 2017.
AIF var i 2016 arrangør af hele 3 petanquestævner. Et om foråret og et om efteråret, samt det til sommerfesten (på græs).
AIF fik megen ros og anerkendelse for afviklingen af stævnerne. Stævnerne i april og oktober var fuldtegnede med hold på venteliste. Alle stævner var med rødvin som præmier.
Badminton: Vi har udelukkende kun motionsbadminton i gymnastiksalen.
Gymnastik: Vi har motionsgymnastik for damesenior hver tirsdag i gymnastiksalen. Her er der et stabilt deltagerantal på ca. 20. Her har Alice Swartz afløst Tove Sørensen på instruktørposten.
Ungdomsklub: Vi har i 2016 igen haft ungdomsklub som sluttede sæsonen af i med en weekendtur.  
I 2016 afholdt AIF som sædvanlig sommerfest med et alsidigt program. Antal dage var reduceret til 4, idet søndagen var skåret væk. Der var fodboldturnering, petanquestævne, fællesspisning af vokmad, revy med spisning og dans. En sommerfest med rekordstort antal gæster lørdag aften (235 til spisning) og med et flot resultat på bundlinien.
Petanquestævnet havde 76 deltagere fra 10 klubber der spillede på 20 baner.
Brovst-messen. AIF var igen medarrangør af Brovst-messen der bliver afholdt hvert andet år i anden weekend i november. Resultatet var ikke prangende til trods for nyt tiltag i billotteri.
Vores hjemmeside arentsmindeif.dk har i årets løb haft ikke færre end 46000 besøgende /sidevisninger med 310000 i alt. Det er uden tvivl Anne Grethe Søborg`s store fortjeneste.
Der er 2016 foretaget store investeringer i rækværk på samt ur på stadion. Dertil har AIF fået 40000 kr. af Spar V. fonden. Uret er dog endnu ikke sat op men det forventes klar til sæsonstarten i april. Der er også investeret i 8 ny mikrofoner samt mixer til revyen med ca. 20 000 kr fra kommunen landdistrikt pulje.       
Der er i 2017 planlagt sommerfest i uge 27. Petanquestævner i april og oktober.
Til slut vil jeg takke den øvrige bestyrelse samt kasseren for et godt samarbejde gennem året. En særlig tak til Julie med indsatsen på kassererposten.
Desuden vil jeg takke trænere, holdledere, aktive og andre frivillige samt klubbens sponsorer som i årets løb har ydet en stor og uvurderlig støtte til Arentsminde Idrætsforening.                  

Bjarne S. Pedersen


 
Arentsminde IF | Langeslund Alle 4 | 9460 Arentsminde | Tlf.: +45 28596333